Edukacja domowa

edukacja domowaW  Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu od roku 2015 działa nowa inicjatywa, której celem jest wsparcie rodziców, którzy z różnych powodów chcieliby, aby ich pociechy zdobywały wykształcenie w ramach edukacji domowej. Oferujemy taką formę pracy na każdym poziomie edukacji.

Bodźcem do podjęcia takiego działania byli rodzice naszej uczennicy, którzy z powodów zdrowotnych dziecka, zmuszeni byli do zabrania dziewczynki ze szkoły w trakcie roku szkolnego. Ponieważ bardzo zależało im na współpracy ze szkołą i wsparciu ze strony naszych nauczycieli, zaczęliśmy się zastanawiać nad możliwościami prawnymi rozwiązania tego problemu. I tak zrodziła się idea - edukacja domowa - w połączeniu ze wsparciem dobrej szkoły, nauczycielami - tutorami oraz innymi pomysłami dla ambitnych rodziców, którzy doskonale rozumieją, że na wyższych etapach edukacyjnych nauczyciel Mistrz, Przewodnik, Tutor jest absolutnie niezbędnym wsparciem dla kochającego rodzica.

Ponadto zaplecze szkolne, w postaci zajęć warsztatowych w pracowni chemicznej, fizycznej czy biologicznej stanowi niezwykle ważny aspekt wsparcia dla edukacji domowej. No i wreszcie ostatni element, który w naszej szkole jest niezwykle ważny - wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa oraz nauczyciela pracującego z uczniami dyslektycznymi w sytuacji, gdy dzieci i młodzież napotykają na wiele przeszkód związanych z prawidłowym rozwojem, jak choćby specyficzne trudności z uczeniem się, czy wczesna diagnoza różnych problemów związanych z dojrzewaniem.

Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z rodzicami oraz potrzeby uczniów. W miarę upływu czasu będziemy rozwijać naszą ofertę, dostosowując ją do potrzeb dobrze zorganizowanej edukacji domowej.

Publikujemy fragment ustawy o systemie oświaty dotyczacy edukacji domowej, który stanowi jej podstawę prawną.

Jak rozpocząć edukację domową?

  1. Należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.
  2. Wypełnić załączone dokumenty.
  3. Złożyć je w dowolnym momencie w sekretariacie szkoły.
  4. Otrzymać z poradni psychologiczno - pedagogicznej wymaganą opinię.

Zapraszamy do lektury artykułu na temat praktycznych stron edukacji domowej.